3 lipca 2011 r. zespół ,,Polne Maki" działający przy Grębocickim Centrum Kultury brał udział w XVI Głogowskim Przeglądzie Kultury Polskiej - Kresy 2011.
Przegląd odbył się w MOK-u w Głogowie. Panie miały możliwość prezentacji z zespołami z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Licznie zgromadzona publiczność głośno oklaskiwala każdy występ.

Zapraszamy do galerii!