MUZYCZNIE, PLASTYCZNIE, WOKALNIE, TAŃCZĄCO, GRAJĄCO......
tak zaczynamy rok kulturalny w Grębocickim Centrum Kultury!!!
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy posiadają potrzebę działań artystycznych na zajęcia poszczególnych sekcji, grup i zespołów. Zapisy we wrześniu !!!
Szczegóły po lewej stronie w plakatach.