I/ Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Grębocicach realizuje projekt współfinansowany przez      
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Rozwój infrastruktury kultury

Nazwa projektu: Infrastruktura domów kultury

Nazwa zadania: Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia dla Grębocickiego Centrum Kultury

Projekt obejmuje okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Koszt ogółem projektu wynosi : 82.850,00 zł
 

II/ Podręcznik do edukacji regionalnej na Wzgórzach Dalkowskich część I Gmina Grębocice

Koszt ogółem projektu wynosi : 31 818,40 zł
 

III/ Biblioteka Narodowa-zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki w Grębocicach

Koszt ogółem projektu wynosi : 3 500 zł
 

IV/ Biblioteka Publiczna w Grębocicach otrzymała w roku 2013 dofinansowanie
w wysokości 
1 107,91 zł w programie "Akademia Orange dla bibliotek". Dotacja została przeznaczona
na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.


V/Biblioteka Publiczna w Grębocicach  w ramach programu "Kraszewski.
Komputery dla bibliotek" otrzymała  w roku 2013 środki w wysokości 11 605,00 zł