KLUB SENIORA „BABIE LATO” Z KRZYDŁOWIC

 

18 października 2011 roku w Krzydłowicach swoją działalność rozpoczął Klub Seniora. Już podczas pierwszego spotkania ustalono regulamin klubu, wyznaczono cel działalności i nadano nazwę - „Babie Lato”. Na prezesa wybrano panią Teresę Stępień, która razem z panią Franciszką Kryś, była inicjatorką powstania klubu. Początkowym założeniem było aktywne zagospodarowanie wolnego czasu jednak panie szybko zaangażowały się czynnie w życie naszej gminy. Członkinie uczestniczą we wszelkich uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach, tj. pokaz stołów bożonarodzeniowych, kiermasz wiosenny, wyjazdy do teatru, koncerty czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Współpracują  z miejscową biblioteką, a także angażują się w prowadzenie zajęć zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Uczyły m.in. młode mamy jak zrobić kolczyki z koralików, a dzieci jak wykonać haft krzyżykowy. Chętnie uczestniczą w zajęciach z przedszkolakami, podczas których wspólnie przygotowują ozdoby związane z tradycją ludową. Dużym powodzeniem cieszą się piesze wycieczki z kijkami (Nordic Walking), jak również wycieczki rowerowe. Warto też wspomnieć, że część pań należy do Dyskusyjnego Klubu Książki. Poza tym biorą czynny udział w Dożynkach Gminnych, organizują spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz pomagają w przygotowaniach Dnia Dziecka. Ogromną popularnością wśród pań cieszą się różnorodne warsztaty plastyczne, prowadzone przez Martę Bartków – Gola, dzięki którym każda z członkiń klubu odkryła w sobie jakiś ukryty talent. W ostatnim czasie panie z „Babiego Lata” przyjęły w swoje szeregi  jednego mężczyznę i mają nadzieję, że wkrótce będzie ich więcej.  

 

 

KLUB SENIORA „WRZOS” Z RETKOWA

 

Klub Seniora „Wrzos” powstał w lutym 2010 r. w Retkowie. Od początku istnienia funkcję prezesa pełni pani Teodozja Kasprzak. Według regulaminu stworzonego przez klub wybory zarządu odbywają się co pięć lat. Raz w roku odbywa się zebranie sprawozdawcze, a w razie potrzeb – spotkania organizacyjne. Członkowie czynnie uczestniczą w życiu społecznym. Organizują spotkania integracyjne, np. z okazji imienin, przyjęcia opłatkowe dla mieszkańców, odwiedziny osób starszych, które kiedyś należały do klubu. Pamiętają także o członkach, którzy obchodzą jubileusze ślubów, przygotowując upominki i oczywiście życzenia. Lubią też wspólnie pogrillować. W 2011 r. wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich klub współorganizował „Dzień Kobiet” w świetlicy w Retkowie, a w marcu 2013 r. zorganizował wystawę dekoracji wielkanocnych. Tradycją już stało się to, iż każdego lata panie z klubu „Wrzos” zbierają trawy, które następnie w specjalny sposób suszą i wykorzystują do tworzenia palm wielkanocnych. Członkowie chętnie uczestniczą  w warsztatach, konkursach i imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach, takich jak Dożynki Gminne, Turniej Wsi czy pokazach stołów wielkanocnych. Klub Seniora „Wrzos” otrzymał wiele wyróżnień i nagród, spośród których warto wspomnieć o zajęciu w 2012 roku I-go miejsca w konkursie na najwyższą palmę (mierzyła ona 7,40 m). Klub prowadzi kronikę, a od 27 marca 2012 r. posiada także własną gablotę w świetlicy wiejskiej w Retkowie, gdzie upamiętnia  najważniejsze swe wydarzenia, dzieląc się nimi z mieszkańcami wsi.  

 

KLUB SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ” Z GRĘBOCIC

 

Klub Seniora „Złota Jesień” powstał we wrześniu 1980r. w Grębocicach. Jego pierwszym prezesem był pan Franciszek Kiełbasa, następnie funkcję tę pełnili: pan Władysław Bujnowski, pani Bożena Lipska, pani Kazimiera Wróblewska. W maju 2013 roku prezesem została pani Hanna Dębska. Obecnie klub liczy 88 osób, z czego większość oczywiście mieszka w Grębocicach, ale  należą tu też osoby zamieszkujące pobliskie wsie (dwie osoby z Obiszowa, dwie z Ogorzelca, jedna z Grodowca i sześć z Kwielic).  W 2006 roku powstał  Chór Klubu Seniora „Złota Jesień”, który reprezentuje klub na zewnątrz poprzez uczestnictwo w różnych koncertach i konkursach. Członkowie klubu są aktywni we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach. W ciągu 34 lat istnienia seniorzy wyjeżdżali na wycieczki, brali udział w licznych spotkaniach integracyjnych nie tylko na terenie gminy ale również poza jej obrębem. Zadowoleni byli z organizowanych wyjazdów na kręgle, jak również z prowadzonej kilkakrotnie w hali sportowej gimnastyki. Chętnie korzystają z zaproszeń na odbywające się imprezy okolicznościowe, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Kobiet, Dzień Seniora i innych dotyczących świąt kościelnych i państwowych. Biorą też udział i deklarują swoją pomoc przy okazji Dożynek Gminnych. Niektórzy są też studentami Uniwersytetu III wieku. Klub Seniora powstał także po to aby ci najstarsi członkowie mogli zintegrować się z młodszymi. Ci młodsi z kolei pomagają starszym kolegom; odwiedzają ich, chętnie opiekują się nimi na wszelkich wyjazdach i spotkaniach integracyjnych. Zawsze zadowoleni są jeżeli uczestniczą w spotkaniach połączonych z poczęstunkiem i muzyką. Należy tu też wspomnieć o sukcesie w Gaworzycach, gdzie w 2012 roku zdobyli I miejsce w Powiatowym Turnieju Seniorów dla Zdrowia i Radości. Klub Seniora „Złota Jesień” współpracuje z Wójtem Gminy, Radą gminy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Sołtysem Wsi, Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach i Kołem Gospodyń Wiejskich.