UWAGA!
NA CZAS REMONTU SIEDZIBA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZOSTAŁA PRZENIESIONA DO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GRĘBOCICACH (BUDYNEK PRZY PRZEDSZKOLU).

KONTAKT Z DYREKTOREM GOKiB: 501-288-783
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI: 665-736-183 (MB-GOLA)

KONTAKT-INFO