Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach powstał w październiku 2010 roku. Inicjatorami założenia Uniwersytetu byli: Roman Jabłoński – Wójt Gminy Grębocice oraz Artur Chodor – Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji. W chwili rozpoczęcia był to pierwszy tego typu Uniwersytet działający na terenach wiejskich w Polsce. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów zamieszkujących gminę Grębocice. W pierwszej edycji UTW uczestniczyło 45 studentów. Od października 2014 r. Uniwersytet działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębocicach. Osobą prowadzącą została pani Renata Przybylska. W 2015 roku, UTW został członkiem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu. Federację tworzą Uniwersytety: z Wrocławia, Bielawy, Świdnicy, Zgorzelca, Obornik Śląskich, Trzebnicy, Nowej Rudy. Federacja została powołana przede wszystkim w celu stworzenia platformy do współpracy między organizacjami działającymi na rzecz osób starszych. W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach zrzesza 92 słuchaczy.