Kontakt

Biblioteka Publiczna w Grębocicach
tel./fax 76 831 51 82

Barbara Tasarz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach
tel./fax 76 831 50 89

Renata Przybylska – Osoba prowadząca Uniwersytet Trzeciego Wieku
tel. 503 901 148
e-mail: kustoszutw@grebocickie.pl