Wystąpiły:
Barbara Tasarz – Dyrektor GOKiB w Grębocicach
Agnieszka Fiedorek – Kierownik Biblioteki
Renata Przybylska – Kustosz Biblioteki
Renata Chrzan – Instruktor
Marta Bartków-Gola – Instruktor plastyk
Marlena Nowicka – Referent
Elżbieta Suchocka – Pracownik gospodarczy

Link do oryginalnej strony z źródłem filmu: https://www.youtube.com/watch?v=2LffBv8d05E