Korzystanie z internetu

W naszych bibliotekach możesz bezpłatnie skorzystać z usług internetowych w celach edukacyjnych, informacyjnych i komunikacyjnych, w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.