Cennik usług w Bibliotece Publicznej w Grębocicach i Filii w Krzydłowicach

Rodzaj usługi Cena
Druk – strona A4, druk czarny, jednostronnie 0,40 zł
Druk – strona A4, druk czarny, dwustronnie 0,60 zł
Druk – strona A4, druk kolor, jednostronnie 1,00 zł
Druk – strona A4, druk kolor, dwustronnie 1,80 zł
Druk – strona A3, druk czarny, jednostronnie 0,60 zł
Druk – strona A3, druk czarny, dwustronnie 1,00 zł
Druk – strona A3, druk kolor, jednostronnie 2,00 zł
Druk – strona A3, druk kolor, dwustronnie 3,50 zł
Fax – 1 strona, strefa miejscowa 0,50 zł
Fax – 1 strona, strefa zamiejscowa 1,00 zł
Fax – 1 strona, strefa międzynarodowa 1,50 zł
Ksero – format A4- jednostronnie 0,30 zł
Ksero – format A4- dwustronnie 0,50 zł
Ksero – format A3- jednostronnie 0,60 zł
Ksero – format A3- dwustronnie 1,00 zł
Skanowanie z oryginału do formatu A4 0,30 zł