Klub Seniora „Wrzos” z Retkowa

Klub Seniora „Wrzos” z Retkowa powstał w 2015 roku.

Funkcję Prezesa od tego czasu aż do 2020 roku pełniła Pani Teodozja Kasprzak. Zarząd Klubu aktualnie składa się z 4 osób:

  1. Marian Uchryńczuk- Zastępca Prezesa
  2. Maria Wolak- Sekretarz,
  3. Adam Głowacki- Skarbnik
  4. Janina Niedobitek- członek

Klub Seniora „Wrzos” z Retkowa regularnie spotyka się na zebraniach wewnętrznych i uczestniczy w propozycjach kierowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach takich jak warsztaty czy kursy rękodzielnicze.