Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy

Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy powstało w 1965 roku z inicjatywy rzeczyckich gospodyń i działało do 1989 roku. Pierwszą przewodniczącą KGW była Pani Maria Kozak. Dnia 4 marca 2003 zawiązało się ponownie Koło, której przewodniczącą została Pani Władysława Chrzan. W maju 2004 roku funkcję przewodniczącej przejęła Pani Elżbieta Szczepańska, która pełni tą rolę do dnia dzisiejszego. Koło Gospodyń Wiejskich z Rzeczycy uczestniczy w niemal wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach. Prowadzi również wewnętrzną działalność we wsi: współorganizuje Dzień Babci i Dziadka, Dożynki Wiejskie, Święto Ziemniaka oraz zabawy, ogniska i atrakcje dla dzieci. Aktualnie w kole zapisanych jest 10 kobiet.