Centrum Aktywności Społecznej w Grębocicach

30 marca 2011 roku z inicjatywy Wójta Gminy Grębocice Pana Romana Jabłońskiego nastąpiło oficjalne przekazanie i otwarcie wyremontowanego budynku Centrum Aktywności Społecznej znajdującego się na ulicy Kościelnej w Grębocicach. Obiekt pełni rolę siedziby Organizacji działających na terenie Gminy Grębocice. W środku znajdują się pomieszczenia biurowe, które bezpośrednio zajmują: Koło Gospodyń Wiejskich w Grębocicach, Koło Łowieckie „Szarak” w Grębocicach oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Grębocice, przestronna sala mogąca wygodnie usadowić 50 osób, kuchnia oraz toalety: damska i męska. Centrum Aktywności Społecznej służy również mieszkańcom gminy. Odbywają się w nim szkolenia, spotkania Powiatowego Urzędu Pracy, próby zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębocicach, zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębocicach oraz warsztaty.