Przestaw litery w taki sposób, aby ułożyć, słowa związane z Kubusiem Puchatkiem. Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem , nazwiskiem, wiekiem oraz numerem telefonu prześlij do 22 stycznia 2021 r. na adres: kierownikbp@grebocickie.pl. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy jedną osobę, która otrzyma nagrodę książkową.

Przesłanie odpowiedzi do organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie dziecka oraz akceptacją zapisów o przetwarzaniu danych.

anagram

Kliknij tutaj – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych