Klub Seniora „Złota Jesień” z Grębocic

Grębocicki Klub seniora „Złota Jesień” działa od 1980 roku. Jego pierwszymi działaczami i założycielami byli Pan Franciszek Kiełbasa i Pani Maria Józefczak. W 1989 roku na zebraniu ogólnym został wybrany Zarząd. Prezesem został Pan Władysław Bujnowski, wybrano również sekretarza i skarbnika. Liczba członków w tamtym okresie wahała się w granicach od 54-56. W marcu 2006 roku, na zebraniu ogólnym ze względu na stan zdrowia Pana Władysława Bujnowskiego, Prezesem w wyniku głosowania została Pani Bożena Lipska, zastępcą prezesa Pani Kazimiera Wróblewska, skarbnikiem Pani Zofia Minko. 30 grudnia 2006 roku stan członków Kubu Seniora wynosił 62 osoby. Obecnie prezesem Klubu jest Pani Kazimiera Wróblewska. Klub Seniora „Złota Jesień” regularnie bierze udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez Grębocickie Centrum Kultury. Klub seniora posiada własny chór, który swoimi występami umila imprezy.