Dyrektor GOKiB w Grębocicach zaprasza na KONCERT ANDRZEJA GRABOWSKIEGO! (3.04.2022, godz.17:00)
Tak, tak aktora znanego z filmów Pitbull, Zróbmy sobie wnuka czy znanego serialu Świat według Kiepskich.
A w Grębocicach zaśpiewa opowiadając przy tym zabawne anegdoty, ale to nie jedyna jego twarz tego wieczoru.
Zatem przybywajcie po BILETY, koszt: 20,00 zł.
Dostępne od poniedziałku 28 lutego 2022r. w biurze GOKiB w Grębocicach, ul. Kościelna 21. Zapraszamy!

 

Link do zewnętrznej strony ze źródłem filmu: https://www.youtube.com/watch?v=5wufz7Y2tms