zdjęcie

Biblioteka Publiczna w Grębocicach w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa – otrzymała dotację w kwocie 3 750,00 zł. Dlatego, jeśli macie swoje książkowe propozycje, czekamy na nie. Zgłoszone propozycje zostaną przez nas zweryfikowane pod kątem ich merytorycznej wartości i zakupione do naszych zbiorów.