Nasi najmłodsi uczestnicy zajęć artystycznych uczestniczyli w pogadance na temat Mikołaja. Posłuchajcie co wiedzą na temat Mikołajek? Jak rozpoznają Mikołaja? O jakie prezenty prosili w listach?
Wystąpili:
Barbara Tasarz – Dyrektor GOKiB w Grębocicach
Pola Grasza
Antoni Mikołajczyk
Alicja Lerke
Iga Jakubowska
Janka Mikołajczyk
Antonina Szlufarska

 

Link do oryginalnej strony z źródłem filmu: https://www.youtube.com/watch?v=iIe4cQA62XI