W minioną niedzielę, 4 września u stóp Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki w Grodowcu odbyły się Dożynki Powiatowe Powiatu Polkowickiego. Startowało 6 gmin z terenu poiwatu. Gminę Grębocice reprezentował wieniec z sołectwa Retków. Wieniec został ośpiewany przez Zespół „Polne Maki” z Grębocic oraz nagrodzony nagrodą pieniężną. Starostami byli Pani Aneta Szocik z Proszyc i pan Bernard Wdowczyk z Obiszowa.

koło