Dnia  18 października  2022 roku,  o godz. 16.00 w  Auli Szkoły Podstawowej , Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach  zainaugurował nowy rok akademicki 2022/2023.Rozpoczęcia dokonała Dyrektor Barbara Tasarz, która powitała licznie zgromadzonych słuchaczy.  Podczas uroczystości obecny był także  wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński, który wręczył indeksy i legitymacje nowym słuchaczom,  życząc wszystkim  owocnej nauki.  W nowym roku akademickim dla ponad 100 słuchaczy zaplanowano warsztaty,  spotkania autorskie, wycieczki oraz zajęcia ruchowe wzmacniające ciało. Żacy będą też mogli wykazać się umiejętnościami tanecznymi, artystycznymi, aktorskimi i wokalnymi.  Zwieńczeniem inauguracji był koncert „Muzyczne podróże dookoła świata ” w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Artes  Ensemble z Bydgoszczy.

 

Link do galerii: https://grebocickie.pl/inauguracja-utw-3/