Koło Gospodyń Wiejskich w Grębocicach

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Grębocicach powstało w 1956 r. Liczba członkiń początkowo była bardzo mała, a działalność bardzo skromna. Dopiero w latach 60-tych gospodynie z Grębocic poczuły potrzebę zrzeszenia się w Kole, które miało szansę uczestniczenia w kursach finansowanych przez Gminną Spółdzielnię ,,SCh” oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Lata 60-te to czas wielkich przemian na wsi, w związku z czym organizowane były różne kursy dokształcające i szkolenia z zakresu racjonalnego żywienia, prowadzenia gospodarstwa domowego, szycia czy tworzenia makramy.

Na początku działalności Koło liczyło ok. 40 osób. Brało czynny udział we wszystkich pracach społecznych na terenie wsi Grębocice tj. prace porządkowe w nowo wybudowanej Szkole Tysiąclecia, w Banku Spółdzielczym, ośrodku zdrowia i w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie czynnie uczestniczyły też w licznych konkursach. Głównym zadaniem gospodyń w tym okresie było rozprowadzanie piskląt. Mając na uwadze dobro dzieci, członkinie Koła co roku porządkowały plac zabaw w Przedszkolu, obsiewały ogródek warzywny, malowały ogrodzenie. W latach 70-tych Koło ufundowało książeczki systematycznego oszczędzania podopiecznym Domu Dziecka w Sławie.

W ramach swoich możliwości po dzień dzisiejszy niosą pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz członkiniom Koła znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Domeną Koła od samego początku był czynny udział w pracach społecznych: Panie porządkowały cmentarz, malowały ławki w parku oraz sadziły kwiaty w klombach. Pomimo całorocznych prac gospodarczych i domowych zawsze znajdowały czas i brały udział w życiu społecznym wsi. Nie odmówiły pomocy strażakom, gdy po malowaniu remizy trzeba było posprzątać, umyć okna, zawiesić firanki. Pomagały seniorom w przygotowaniu corocznych spotkań.

Z upływem lat Koło zwiększyło liczbę swoich członkiń i w roku 1978 liczyło 73 osoby. Pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Grębocicach była Pani Franciszka Malinowska, następnie tę funkcję pełniły kolejno: Pani Zofia Piechota, Pani Helena Bednarz, Pani Władysława Darowska i Pani Agnieszka Curkan. W latach 1979-1996 Kołem zarządzała Pani Stanisława Grzelak.

W roku 1997 przewodniczącą została Pani Janina Drzazga i pełniła tę funkcję do 2017 roku. W 1980 roku z inicjatywy Koła powstał zespół ,,Grębocice”składający się z 6 osób w skład którego wchodziły panie: Stanisława Grzelak, Urszula Chodorowska, Maria Józefczak, Janina Pieniążek, Daniela Likus i Janina Drzazga. Zespół istnieje do dnia dzisiejszego pod nazwą ,,Polne Maki”, a jego grono stanowi nierozerwalne ogniwo z Kołem Gospodyń Wiejskich. Zespół rozsławiał Gminę na przeglądach, festiwalach i spotkaniach zespołów w Polsce oraz w NRD i na Litwie. Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Grębocicach liczy 30 osób (26 osób oraz 4 członkinie honorowe).

Myślą przewodnią Koła jest ,,Organizowanie lepszego życia kobiet wiejskich”. Od lutego 2017 r. rolę przewodniczącej Koła pełni Pani Ewa Gola.