Koło Gospodyń Wiejskich w Kwielicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Kwielicach powstało w 1956 roku. Liczyło wówczas 50 członkiń. Funkcję przewodniczącej pełniła Pani Cecylia Świderska. Początkowa działalność koła związana była ze współpracą z Kółkiem Rolniczym w Kwielicach. Głównym zadaniem koła było rozprowadzanie piskląt oraz czynne uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach z zakresu ogrodnictwa oraz pielęgnacji zwierząt domowych. Panie z koła uczestniczyły w licznych kursach: kroju, szydełkowania, pieczenia i gotowania. W latach 1965-1971 przewodniczącą Koła była Pani Maria Stasiak. Organizowano wówczas spotkania seniorów, Dzień Babci i Dziadka i Dzień Kobiet. W okresie wakacji organizowane były ogniska dla przedszkolaków. Panie z Koła niejednokrotnie brały czynny udział w pracach społecznych takich jak: malowanie przystanków, sprzątanie świetlicy i obsługa różnych zebrań. W latach 1971-1972 funkcję przewodniczącej pełniła Pani Leokadia Stasiak. Po wyjeździe Pani Leokadii z Kwielic zastępstwo prowadziła Pani Helena Różańska. W latach 1975-1980 funkcję przewodniczącej pełniła Pani Bogumiła Różańska. W tym okresie został wybudowany w Kwielicach Wiejski Ośrodek Kultury. W 1980 roku  przewodniczącą ponownie została Pani Helena Różańska. Koło Gospodyń Wiejskich liczyło wówczas 12 Pań. W 2020 roku minęło 40 lat pracy na stanowisku przewodniczącej przez Panią Helenę Różańską. Koło Gospodyń Wiejskich z Kwielic aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy Grębocice. W 2010 roku z inicjatywy KGW powstał zespół śpiewaczy w skład, którego wchodziło 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn). Aktualnie zespół tworzy 11 osób i prezentuje się pod nazwą „Echo z Kwielic”. Dzisiejsza działalność Koła Gospodyń Wiejskich to integracja z innymi kołami na rzecz wspólnych tradycji.