Prace sekcji rzeźby ukończone. Zdolnych mamy słuchaczy.