Wystąpiły:
Barbara Tasarz – Dyrektor GOKiB w Grębocicach
Agnieszka Fiedorek – Kierownik Biblioteki
Renata Przybylska – Kustosz Biblioteki
Renata Chrzan – Instruktor
Marta Bartków-Gola – Instruktor plastyk
Marlena Nowicka – Referent

Link do oryginalnej strony z źródłem filmu: https://www.youtube.com/watch?v=X7Na1ou0xtY