Świętowanie przez śpiewanie stało się tradycją Święta Niepodległości w gminie Grębocice. Podczas tegorocznego koncertu pt. „11 listopada, pamiętamy…”, zaprezentowały się lokalne zespoły i soliści działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębocicach.  Mogliśmy ich usłyszeć w bloku piosenek legionowych, partyzanckich oraz współczesnych. W tym szczególnym dniu wolontariusze kwestowali, na rzecz Fundacji Hospicjum Głogowskie. Mieszkańcy gminy Grębocice chętnie sięgali do portfeli, by zasilić fundusz tej niezwykle ważnej instytucji. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszy budowa pierwszego pawilonu. Dziękujemy pięknie Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubowi Seniora z Grębocic oraz Radzie Sołeckiej z Grębocic.
Aneta Marciniak i zespoły GOK