Termin odbioru nagród: 8 kwietnia 2021.

  1. Kamila Balcerek – godz. 11:00
  2. Dominika Luterek – godz. 11:15
  3. Anna Duda – godz. 13:00
  4. Ewa Gola – godz.11:30
  5. Elżbieta Suchocka – godz. 11:45