Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Grębocice o wypożyczenie sprzętu przesiedleńczego.

Potrzebujemy:

  • Sprzęt podręczny i możliwy do przetransportowania: rolniczy, umożliwiający pracę, pomocny w codziennym życiu, upamiętniający ważne wydarzenia np. aparaty fotograficzne, AGD itp., który  został przywieziony z dalszych terenów Polski oraz zagranicy,
  • stare walizki, torby, plecaki, karimaty,
  • zdjęcia, fotografie przedstawiające momenty przesiedlenia,
  • dokumenty, książki, gazety (do zeskanowania),
  • rzeczy upamiętniające miejsce z którego zostały przywiezione np. stare zabawki, pozytywki, lalki, zegarki, biżuteria (tombak) itp.

Kontakt z nami: tel. 76 8315 089

WYSTAWA SPRZĘTU WYSIEDLEŃCZEGO