Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach zapraszamy na koncert z okazji Jubileuszu 20-lecie zespołu ,,Jarzębina z Rzeczycy.

plakat- jubileusz