Noblistka Olga Tokarczuk świętuje dziś 60 urodziny. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Grębocicach , zaprasza od poniedziałku na wystawę „Olga Tokarczuk na świecie”. Pozwala ona zorientować się, jak kształtował się odbiór twórczości autorki „Biegunów” poza granicami kraju, od pierwszego przekładu, który ukazał się w 1996 r. (duńskie wydanie „E.E.”) do czeskich „Ksiąg Jakubowych” wydanych w roku 2017. Można dowiedzieć się w jakich krajach ukazały się jej utwory, na jakie języki je przełożono. Można przeczytać fragmenty recenzji, które opublikowano w zagranicznej prasie oraz zobaczyć jakie zainteresowanie wzbudza jej twórczość w różnych kręgów kulturowych.

Tokarczuk plakat