Związek kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Grębocicach

Organizacja kombatancka powstała w 1949 r.Pod nazwą „Związek Bojowników o Wolność i Demokrację” (ZBOWiD), a koło gminne (wówczas gromadzkie) na początku lat 50-tych.
Od tego czasu funkcję prezesów pełnili:

  1. Laszczowski Bazyli – Szymocin,
  2. Darowski Grzegorz – Grębocice,
  3. Przysiążny Witold – Grębocice,
  4. Bagiński Jan- Grębocice – do roku 1977.

Od roku 1978 funkcję prezesa pełni Pan Karol Wróblewski.

Funkcje Skarbników Związku pełnili kolejno Pan Eugeniusz Siejkowski oraz od 1989 roku Pan Bogdan Minko. Od 1949 roku funkcję sekretarza pełnił Pan Tomasz Baszyński, następnie od 1994 roku Jan Sikora. W 2001 roku Sekretarzem Związku została Pani Kazimiera Wróblewska. W 1990 roku organizacja kombatancka „ZBOWiD” zmieniła nazwę na Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Pod koniec lat 70-tych organizacja kombatancka liczyła: 127 członków zwyczajnych oraz 29 podopiecznych.

Obecnie (rok 2020) do Związku należy 2 członków zwyczajnych oraz 8 podopiecznych.