Zapraszamy do wysłuchania filmiku z naszymi Milusińskimi na temat Bożego Narodzenia w ramach CYKLU SPOTKAŃ GRUDNIOWYCH.

Wystąpili:
Barbara Tasarz – Dyrektor GOKiB w Grębocicach
Alicja Lerke,
Pola Grasza,
Zuzanna Gierlak,
Antoni Mikołajczyk

Link do oryginalnej strony z źródłem filmu: https:https://www.youtube.com/watch?v=MSSUMQZ6VKU