plakat

Gminny ośrodek kultury i biblioteka w grębocicach ogłasza konkurs fotograficzny dla seniorów 50+ ” Wnuki – Moja Miłość”
Zrób zdjęcie z bliską ci osobą i prześlij na adres: kustoszutw@grebocickie.pl do 27.01.2021 r. Regulamin konkursu na stronie: www.grebocickie.pl oraz profilu FB/Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

RODO KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU