Drugi dzień Wakacyjnego grania na obiszowskiej polanie zaczął się na sportowo od biegu „Sąsiedzi Żelaznego Mostu”. Po południu ponownie przygotowano wiele atrakcji dla uczestników imprezy. Można było skorzystać m.in. ze strefy kobiet z kosmetykami i doradztwem pani Kornelii Kraska. Drużyna Wojów Słowiańskich z ziemi Dziadoszan SWAR pod kierownictwem Rafała Bilskiego pokazała jak prawidłowo strzelać z łuku oraz przygotowała słowiańskie przysmaki. Nie mogło też zabraknąć Koła Gospodyń Wiejskich ze swoim stoiskiem. Dla dzieci przygotowano piana party. Ponadto aktywnie działała strefa dmuchańców, autodrom i strefa gastronomii.
animacje, strefa gastronimii, strefa kobiet, lunapark, pasrty piana, dziadoszanie