Koło Gospodyń Wiejskich z Trzęsowa

Koło w Trzęsowie powstało w 2010 roku z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Pani Krystyny Jarosz. Na początku istnienia liczyło 15 osób. Aktualnie Koło liczy 11 pań, a przewodniczącą jest Pani Celina Żukiel. Koło aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym Gminny Grębocice. Wraz z sołtysem i radą sołecką wsi Trzęsów organizuje różnego rodzaju imprezy i spotkania na terenie własnej miejscowości tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkania andrzejkowe i mikołajkowe. Panie z Koła w Trzęsowie aktywnie uczestniczą w imprezach i propozycjach kierowanych do nich przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach.