Koło Gospodyń Wiejskich w Grodziszczu

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodziszczu powstało ze wspólnej inicjatywy mieszkanek wsi oraz ówczesnego sołtysa wsi Grodziszcze Pana Andrzeja Szocika. Na spotkaniu inicjowanym 28 lutego 2007 roku wybrano zarząd Koła oraz określono podstawowe zadania. Przewodniczą Koła została Pani Helena Staniukiewicz, zastępcą Pani Anna Piorunowska, sekretarzem Pani Urszula Dębska, skarbnikiem natomiast Mieczysława Stankiewicz. Początkowa liczba członkiń była bardzo skromna, lecz z biegiem czasu wzrosła do 17 osób. Celem pracy Koła jest: integracja społeczności wiejskiej, wzajemna pomoc przy rozwiązywaniu regionalnych problemów, poprawa świadomości społecznej na rzecz ochrony środowiska. Zamiarem Koła jest m.in. zagospodarowanie istniejącej świetlicy. Wyposażenie jej w niezbędne sprzęty oraz dodatkowe zaplecze. Umożliwia to organizowanie imprez, szkoleń czy spotkań okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Noc Kupały czy Dożynek. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Grodziszcza aktywnie uczestniczą w Dożynkach Gminnych, wystawach, pokazach stołów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych oraz konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach. Aktualnie przewodniczącą Koła jest Pani Alfreda Szocik.