Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rzece

Koło w Starej Rzece powstało 13 maja 2005 roku. W tym czacie w kole prężnie działało 18 osób. Koło od samego początku istnienia współpracuje z sołtysem Wsi Panem Jerzym Koła i organizuje różne przedsięwzięcia na terenie swojej miejscowości min. Dzień Ziemi, Sprzątnie Świata, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ziemniaka, turnieje sportowo-zdrowotne, zabawy taneczne, pikniki rodzinne, akcje sadzenia kwiatów i pielęgnacji terenu wokół świetlicy. Koło bierze również czynny udział w uroczystościach, imprezach, spotkaniach oraz warsztatach organizowanych przez Gminę Grębocice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach. Aktualnie w kole czynnie działa 11 kobiet.