Komedię „Śluby Panieńskie” Aleksandra Fredry w reżyserii Agnieszki Wilczyńskiej-Urbanowskiej wystawiła nasza grupa teatralna dla uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Grębocicach.