Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach Barbara Tasarz zaprasza na: KONCERT ZADUSZKOWY
  • w dniu 27 listopada 2021 r.
  • o godz.17:00
  • do sali widowiskowej GOKiB w Grębocicach.