Wspomnienie z wycieczek

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębocicach (2014-2019)