literacki wyniki

Osoby które udzieliły prawidłowych odpowiedzi zapraszamy po odbiór nagród do Biblioteki Publicznej w Grębocicach, w dniu 28 kwietnia 2021 r. w godzinach:

  1. Dominika Konieczna – 8.30
  2. Dominika Tuszyńska – 9:00
  3. Justyna Kraska – 9:30
  4. Joanna Karpała – 10:00
  5. Katarzyna Leissner-Gola – 10:30
  6. Lucyna Ławniczak – 11:00
  7. Marta Bąk – 11:30
  8. Magdalena Luterek – 12:00