17 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębocicach odbyła się niezwykła uroczystość! Jubileusz 65-lecia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich z Grębocic, które powstało w 1956 roku! Zaproszonych gości przywitali Przewodnicząca KGW Grębocice Pani Ewa Gola i Pan Bogusław Miąsik (również członek KGW). Bogaty w działania rys historyczny koła obfitował w różnorodne informacje i ciekawostki. Zaproszono na scenę wszystkie członkinie i członków (26 osób w tym 3 panów) wraz z honorową członkinią Koła Panią Janiną Pieniążek. Następnie życzenia, kwiaty i prezenty złożyli Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński i Dyrektor GOKiB w Grębocicach Pani Barbara Tasarz. Z rąk Wójta Koło otrzymało BON PIENIĘŻNY o wartości 3 000,00 złotych! Wicestarosta Powiatu Polkowickiego Jan Wojtowicz wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Polkowickiego Romanem Rutkowskim złożyli życzenia, kwiaty i podarowali Jubilatom voucher na sprzęt gastronomiczny. Serdeczne gratulacje powędrowały ze strony Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza Kuzary oraz Prezesa Regionalnego Związku Kółek Rolniczych Pana Radosława Zysnarskiego i Prezes Dolnośląskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Pani Katarzyny Bącal oraz dyrektorów, kierowników, radnych, prezesów, zaprzyjaźnionych przewodniczących KGW. Upominki z podziękowaniem za pomoc finansową i materialną, a także za dobre słowo i poświęcony czas otrzymali również Wójt Gminy, Dyrektor GOK oraz na ręce wicestarosty – starosta Kamil Ciupak. W części artystycznej wystąpił zespół POLNE MAKI, który stanowi integralną część koła z Grębocic. Wspaniała prezentacja zespołu zebrała ogromne brawa. Wzniesiono toast za dalsze lata aktywności koła, a Jubilatki rozczęstowały wszystkich przepysznym tortem.