XXV Jubileuszowy Turniej Wsi 2021 za nami! Ale co to był za turniej! Góralska atmosfera udzielała się wszystkim uczestnikom. Kapela HAJDUK ze SZCZYRKU wspaniale bawiła wszystkich podczas zmagań turniejowych. Do rywalizacji przystąpiło 11 sołectw. Przygotowano po 3 konkurencje. Zgodnie z tematyką był: skoczny góral, zwinny góral i rozśpiewany góral. Rywalizowali również sołtysi. Musieli wykazać się znajomością gwary góralskiej, sprawnością w nawlekaniu korali i szybkością w wypiciu bezalkoholowego grzańca. W tym roku podwójne zwycięstwo przypadło sołectwu Trzęsów! czyli : I miejsce w turnieju wsi i nagroda Super Sołtysa Gminy Grębocice 2021 dla sołtysa Trzęsowa- Czesława Żukla! Każde sołectwo otrzymało nagrody pieniężne, a tę specjalną o wysokości 8 000 złotych oczywiście odebrali zwycięzcy. Gratulujemy! Ponadto każdy mieszkaniec naszej gminy w kiosku informacyjnym umieszczonym na terenie imprezy mógł dokonać spisu zgodnie z Narodowym Spisem powszechnym Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Można było również złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła w budynku i uzyskać informacje o źródłach dofinansowania na wymianę pieców.