W dniu wczorajszym miało miejsce pasowanie na „małego artystę” najmłodszej grupy tanecznej o nazwie GAGATKI działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębocicach. Dyrektor GOKiB Barbara Tasarz wręczyła dzieciom dyplomy i artystyczne opaski. Dzieci uroczyście wypowiedziały hasło: ,,Pasowania nadszedł czas artysta jest każdy z nas!”

pasowanie