Wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński zaprasza dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Grębocice na „Mikołajkowe spotkanie z profilaktyką”.
Spotkanie z Mikołajem odbędzie się dnia 11.12.2022 r.
o godz. 15:00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach.
• Zapisy dzieci ze żłobka, przedszkola, szkół podstawowych odbywają się w placówkach oświatowych (u wychowawców).
• Zapisy dzieci, które do dnia 11.12.2022 r. ukończą 1 rok życia oraz dzieci powyżej 5 roku życia, które nie uczęszczają do placówek oświatowych na terenie gminy odbywają się pod numerem
tel. 76 8315 089 lub osobiście w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kościelna 22 (tymczasowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Grębocicach).
Zapisy na wydarzenie trwają do dnia 10.11.2022 r.
11.12.2022 plakat - Mikołajki